ഓണം with ഈണം 2013

ശ്രീ എൻ വി കൃഷ്ണൻ മാഷിനു് ആദരാഞ്ജലികൾ

 1. ചെമ്പാവിൻ പാടത്തോ
 2. പുലർമഞ്ഞിലൂടെ അലയാൻ
 3. ഇന്ദിശ പാടിയ
 4. സൗരയൂഥം സാക്ഷി
 5. ആദ്യരാവിൻ കള്ളനാണം
 6. ആവണിത്തുമ്പീ
 7. കുടമുല്ലപ്പൂവേ
 8. പൂക്കളം തീർക്കുവാൻ
 9. ഓണപ്പൂവിളി
 10. പള്ളാത്തുരുത്തിപ്പാടത്ത്
 11. മഴയില്ലാതെ
 12. പൂ നിറയും താലവുമായ്
 13. മാമഴയുടെ മൊഴികളിൽ
 14. ആരാണ്ടാ ആരാണ്ടാ

സഹകലാകാരന്മാർ

 

 DOWNLOAD

 

Comments

ഓണാശംസകൾ

ഓണാശംസകൾ

ഓണാശംസകൾ

ഓണാശംസകൾ

ഓണാശംസകൾ

ഓണാശംസകൾ

Downloading songs

muzhuvan pattukalum kelkkan pattiyilla. enthayalum ithu download cheythu nokkatte. samayam pole kelkkamallo. anyway gud effort

Excellent songs this time too

I was eagerly waiting for this.
Thanks again for these refreshing songs

Binu,Pune

ഒരു പിടി നല്ല ഓണപാട്ടുകൾ!!!

ഓണപാട്ടുകൾക്ക് നന്ദി!!! ഓണാശംസകൾ

കൂട്ടായ്മയുടെ ഈണം

കൂട്ടായ്മയുടെ ഈണം, വീണ്ടും ഈ ഓണത്തിന്‌ നൽകിയ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ .....

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

More information about formatting options

CAPTCHA
സ്പാം ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണു് ഈ ചോദ്യം. ദയവായി സഹകരിയ്ക്കുക.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.